За по-малко от година Благоевград обнови 25% от инфраструктурата сиДа преобразиш тотално една четвърт от инфраструктурата на 70-хиляден град като Благоевград само за година, при това с пари, които не са за сметка на гражданите, а са безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма, е постижение, с което всяко управление има основание да се похвали, и то без да звучи нескромно, защото хората са усетили на гърба си ползите. Неслучайно политически непредубедените граждани на Благоевград са категорични, че толкова не е правено за града от далечната 1987 г., когато Дипломатическият корпус бе поканен от Тодор Живков да види еталона на социалистическото строителство.

Оттогава разрухата бавно заличаваше направеното, а крайните квартали все не можеха да дочакат реда си за нов асфалт, за нови тротоари, канализация, а детските площадки и парковете бяха немислим лукс. Първи с новите екстри се сдобиха жителите на квартал "Струмско". С 317 196,87 лв. по проект "Здравословна и достъпна градска среда" на ОП "Регионално развитие" бяха построени от нулата два нови парка.

Първият – „Районна градина Струмско център“, е с площ 5,6 декара и включва кът за отдих, спортна площадка, която е комбинирана за игра на баскетбол и волейбол, разполага и с трибуни. Разширена бе съществуващата детска площадка, а сред най-интересните елементи е алпинеумът с течащ поток и мост, който се превърна бързо в любимо място за снимки на местните жители и гости.

Вторият парк – „Районна градина Струмско север“, е по-голям, с площ 7,8 декара.

Освен стандартните екстри като пейки, алеи за разходка, спортна площадка и пр., там най-голямата атракция за децата е дървеното индианско селище. Обектът бе тържествено открит на 1 юни с богата програма на двете детски градини в квартала. Вчера пък бе сложен официално финалът на мащабната реконструкция на 12 основни улици в града, които също се реализират по програма "Здравословна и достъпна градска среда" по ОП "Околна среда".

В реконструкцията на 12-те ключови улици с обща дължина 8500 м бяха вложени 3 472 255,38 лв. без ДДС. Положена бе нова асфалтова настилка, бяха коригирани и ремонтирани пътните бордюри, оформени бяха места за достъп за хора с увреждания, ремонтирани бяха тротоарните настилки, положена бе пътна маркировка. Преди започване на същинските дейности, финансирани по проекта, "ВиК" ЕООД подмени водопроводната мрежа на ул. "Полк. Дрангов", изградена бе канализация на ул. "Рила". Реализирано бе ново, по-ефективно решение за отвеждането на дъждовните води от улиците "Симеон Радев", "Астра", "Яне Сандански". Строително-ремонтните дейности по проекта бяха изцяло синхронизирани с експлоатационните дружества, които подмениха подземната си инфраструктура.

Със средства по проекта бяха ремонтирани улиците: "14-ти полк" - дясно платно, "Яне Сандански", "Кавала", "Бачо Киро", "Батак", "Астра", "Александър Стамболийски", "Георги Андрейчин", "Рила", "Симеон Радев", "Борис Ангелушев", "Полк. Дрангов".

Проект "Здравословна и достъпна градска среда в община Благоевград", на стойност 7 830 445.09 лв., се финансира от Европейския фонд за регионално развитие по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-02/2008: "Подкрепа за подобряване на градската среда". Договорът за финансиране на проекта "Здравословна и достъпна градска среда в община Благоевград" бе подписан на 21.10.2009 г.

Реализацията му е част от цялостната политика на ръководството на община Благоевград за привличане на средства от европейските фондове за осигуряване на по-добра среда за живеене и доближаване на Благоевград до европейските стандарти за градско развитие. Със средства по ОП "Регионално развитие" в последните 4 години в Благоевград бяха ремонтирани пътят за Марулево - Церово, 12 улици от първокласната градска мрежа, сградите на Младежкия до на Дневен център "Зорница", Дома за стари хора в с. Падеш, изградени бяха нов Дом за възрастни хора в кв. "Струмско", 2 нови парка в кв. "Струмско".

Според ИСУН на Структурните фондове на ЕС към 31 май Благоевград заема 9-о място сред българските общини по размер на договорената помощ от ЕФРР - 16 750 869 лв. по 6 проекта, и 6-о по реално получени от ЕФРР средства - 8 310 792 лв. Преди Благоевград по усвояемост са само общините Ловеч (18 790 000 лв.), Бургас (15 822 000 лв.), Попово (14 500 000 лв.), Варна (10 365 лв.) и Габрово (8 723 000 лв.).

През юни т.г. община Благоевград подписа нови два договора за финансиране по ОП "Регионално развитие" на обща стойност над 1,5 млн. лв., с които ще бъдат коригирани деретата в с. Еленово и ще бъде изготвен интегриран план за градско развитие на община Благоевград.

Одобрение за финансиране по ОПРР очаква и проект "Създаване и промотиране на Балкански театрален фестивал "Пиринска пролет" в община Благоевград" на стойност 499 843.20 лв., който премина успешно първите два етапа на оценка - за административно съответствие и за допустимост.

Община Благоевград подготвя за кандидатстване още два проекта по ОП "Регионално развитие - за изграждане на три нови центъра за настаняване от семеен тип и ремонтиране на съществуващ обект, с цел превръщането му в Защитено жилище на стойност 2.4 млн. лв., и за ремонт, реконструкция и доставка на оборудване на СБАЛОЗ "Св. Мина".

Благоевград е сред ограничения кръг български общини, които изпълняват европейските си проекти без кредити и няма нито едно отказано искане за плащане от европейски фонд. Това е категорично доказателство, че изпълнява европейските си проекти в пълно съответствие с правилата и нормите на Европейския съюз.Източник: struma

Коментари

горе