Ето, това е пътят към личното щастиеТърсейки решения за начина, по който можем да постигнем щастието, влязох в контакт с една Фондация в Калифорния, която е създала теория от правила за общо практикуване, за да подпомогнем самите себе си и хората около нас да стигнат до щастието. Днес бих искал да споделя с читателите на моите текстове тези правила с цел да им помогна да намерят пътя към един щастлив живот, прилагайки ги на практика.

Ето, въпросните правила, както ги прочетох в попадналото в ръцете ми ръководство. Коментарите са също от въпросното ръководство:

 • Грижи се за себе си. Ето как:
  • Осигури си необходимите грижи, когато си болен.
  • Поддържай тялото си чисто.
  • Поддържай в добро състояние зъбите си.
  • Храни се по правилен начин.
  • Почивай си.
 • Бъди умерен и не злоупотребявай. Ето как:
  • Не използвай съставки, които те правят зависим, наркотици, алкохол и цигари.
 • Не бъди леконравен. Ето как:
  • Бъди верен на партньора си.
 • Обичай и помагай на децата, своите собствени и всички останали, колкото можеш.
 • Уважавай и помагай на родителите си.
 • Давай винаги добър пример на останалите.
 • Стреми се да живееш с истината, без да говориш лъжи и да даваш лъжливи показания в съда.
 • Не отнемай никога човешки живот, нито участвай в отнемане на живот, нито пожелавай нещо такова на друг човек.
 • Не прави нищо незаконно.
 • Подкрепяй управляващите, които смяташ, че работят за общото благо.
 • Не наранявай с думи и дела хората с добри намерения.
 • Пази и подобрявай средата, в която живееш. Ето как:
  • Има добър външен вид като човек.
  • Грижи се за пространството и мястото около себе си, за страната си.
  • Грижи се за доброто на планетата, което днес е един световен въпрос.
 • Не кради и не мисли за кражба.
 • Бъди човек, който заслужава доверието на останалите.
 • Изпълнявай задълженията, които поемаш.
 • Бъди работлив.
 • Бъди компетентен в това, което правиш. Ето как:
  • Наблюдавай.
  • Учи се непрекъснато.
  • Упражнявай се.
 • Уважавай религията и вярата на другите.
 • Не прави на другите това, което не искаш те да правят на теб.
 • Дръж се с другите така, както искаш те да се държат с теб.
 • Опитвай се да се развиваш и да просперираш.

Мисля, че всички, които прочетат този текст, би било удачно да го разпространят и сред своите приятели и познати, за да помогне на всеки интересуващ се и желаещ да въведе някакви правила в живота си, за да извърши голямата промяна и да поведе себе си към Щастието. Щастието не е някакъв неуловим, въображаем сън. Всеки може да го постигне, стига да положи в ума си и ежедневието си някои ценности и правила. Вярвам, че тези 21 правила са цялата същност на нашия живот.Източник:

Коментари

горе