Всички шофьори без нарушения в последните 6 години получават специален статусПравителството предлага промени в наредбата за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Те се налагат, за да се синхронизира наредбата с приети вече промени в дреги закони наредби

Така например в наредбата се предлага при издаване на свидетелство за управление притежателят му да получава определен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения. Новият водач получава две трети от максималния брой контролни точки, а оставащите една трета контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство.

В сега действащата разпоредба, при издаване на свидетелство за управление притежателят му получава контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и пълен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения.

Съгласно Наредбата за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства от такова обучение са освободени хора с образователна степен "магистър" по медицина и "магистър" по стоматология, както и с професионална квалификация "фелдшер" и "медицинска сестра". При издаване на свидетелство за управление на моторно превозно те  представят диплома за завършено медицинско образование. В сега действащата наредба обаче тези хора не бяха освободени и трябваше да предоставят удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия (ПТП) за водачи на МПС.

Колко струва да вземете шофьорска книжка

В наредбата е записано още, че заявления за ускорено издаване на свидетелство за управление на МПС в случаите на придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от нова категория, възстановяване на правоспособност на водач, на когото са отнети всички контролни точки, възстановяване на правоспособност на водач, който се е отказал от притежавани от него категории, изтичане на срока на валидност и при вече изтекъл срок на валидност, подмяна на стар образец свидетелство за управление с нов, промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат се подават в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес. Услугата се осъществява след извършване на проверка в мрежата за автоматизиран обмен на данни, като при невъзможност да бъде изпълнена същата се трансформира в бърза или обикновена.

Електронен вариант на картата за оценка на физическата годност може да се изпраща на Министерството на вътрешните работи чрез системата за обмен на информация между двете ведомства, предвижда още наредбата.

Според промените ако шофьор поиска и подаде заявление, в националния регистър за водачите и техните нарушения и наказания се въвежда статус "Водач на МПС без наказания" в случаите:

1. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;

2. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата през последните 6 години.


Четете още:

🔴 Най-дългият плаж в Европа - близо до нас и почти празен

🔴 Проф. Рачев изненада: На тази дата свършват бурите и дъждовете, а господата дотогава...

🔴 Жестока сеч за шофьорите, КАТ е наложил...

Източник: Petel

Коментари

горе