Хан ТелеригСлед смъртта на хан Паган през 768 г. властта в България е поета от хан Телериг. В началото на своето управление той установява мир с Византия и успокоява страната от вътрешните размирици.

Но Константин V не се отказва от намерението си да покори България и през 774 година предприема мащабна военна операция с 2000 кораба през Черно море и долното течение на р. Дунав. Сухопътна армия тръгва от юг през старопланинските проходи.

Императорът настъпва с флота, но когато стига до Варна, както пише Теофан, ”той се уплашил и замислил да се завърне”. Българите се явяват пред него с предложение за мир, което той приема и веднага подписва договор. Условията са ”нито българите да нахлуват в Романия (Византия), нито императорът да се стреми да нахлува в България” (пак според Теофан).

Хан Телериг не вярва на ромеите и се насочва към Тракия и Македония. Теофан съобщава, че Телериг изпраща ”12-хилядна войска и боили, за да пороби Верзития и да пресели жителите й в България”. Къде е тази област Верзития, не е ясно, предполага се, че става дума за славянското племе берзити в Македония. С тази акция хан Телериг продължава политиката на Аспарух и Тервел за приобщаване на славяните към българската държава.

Императорът получава съобщение от агентите си в България за този български поход. С 80-хилядна армия тръгва на запад, прогонва малобройната българска войска от Македония и се завръща с богата плячка и пленници.

Така мирът отново е нарушен. Константин V Копроним предприема нов поход по суша и по море. Дванадесет хилядна конница е натоварена на кораби, с които трябва да дебаркира при Варна. Този път императорът тръгва със сухопътната армия към балканските проходи. Когато обаче флотата стига до Месемврия, в морето се разразява буря, която поразява флотата. Императорът прекратява похода, без да постигне някакъв успех.

Тогава хан Телериг предприема хитър ход, чрез който успява да се справи с византийското влияние в България, а и с големия си враг Константин V. Ханът изпраща писмо до императора със следната молба: ”Възнамерявам да избягам и да дойда при тебе… Но изпрати ми обещание, че няма да пострадам и ми съобщи кои приятели имаш тук, за да им се доверя и да ми помогнат”.

Императорът приема с радост молбата на хана и я изпълнява, тъй като и други български владетели са бягали при него. Той изпраща списък на своите агенти и приятели, които хан Телериг веднага ликвидира. ”Като чул това, Константин си изскубал много от побелелите коси” – пише Теофан.

Ядосан от измамата, императорът предприема през август 775 г. нов поход, решен сега окончателно да съкруши България. Преди да влезе в сражение с българите обаче той е повален от неизвестна болест и на път за столицата умира. Такъв е краят на този забележителен враг на България – император Константин V Копроним.  Неговият наследник Лъв ІV Хазарски (775-780) не продължава войните на своя баща.

Хан Телериг постига успехи и преодолява византийската заплаха, но не успява да избегне своята съдба и поредния боилски заговор в Плиска. През 777 г. Телериг избягва във византийската столица и е приет благосклонно от Лъв ІV. Там  се покръства под името Теофилакт и се оженва за една от братовчедките на императора. Така Телериг-Теофилакт става част от византийската аристокрация.


Четете още:

🔴 Звездният ни рожденик: Бойко Борисов на 57

🔴 България с драматичен успех над Канада

🔴 Голям азиатски инвеститор идва край Пловдив! Започва строежа и на 4 немски завода

Източник: istoria

Коментари

горе