Много важно уточнение от НОИ, всички българи трябва да го знаятПо повод стартирането на Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на НОИ и това, че от хората, които използват ПИК на НАП, може да се изисква да регистрират телефонен номер и имейл, на които администрацията да може да връчва глоби, от НОИ обясниха, че може да бъдат използвани различни варианти за достъп до електронните услуги, пише Труд бг.

А използването на “е-Автентикация” не е задължително.

Прочетете позицията на НОИ без редакционна намеса:

„Националният осигурителен институт (НОИ) уточнява, че стартирането на Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на НОИ има за цел единствено да улесни осигурените лица и пенсионерите при ползването на електронни административни услуги и справки, представяни от института.

Целта се постига чрез разширяване на допустимите средства за идентификация – до момента през сайта на НОИ повечето справки се достъпваха само с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, а услуги се завяваха с ПИК на НОИ или с обикновен квалифициран електронен подпис (КЕП).

Вече са допустими и ПИК на НАП и всички налични мобилни КЕП. Освен това, за достъп до всички услуги и справки вече е достатъчно да се идентифицирате еднократно при влизане в портала, вместо да въвеждате ПИК или КЕП за всяка отделна справка или услуга. 

Входът в ЕПЕУ се извършва чрез системата “е-Автентикация”, поддържана от Министерство на електронното управление (МЕУ), която не изисква регистрация.

Тази система позволява лицето да се идентифицира еднозначно и надеждно пред дадена платформа, в случая пред ЕПЕУ, с различно средство, което се проверява от съответния му доставчик (издател) – НАП, НОИ, доставчици на електронни подписи, за дадената „сесия на ползване“.

Осигурените и пенсионерите влизат в портала с предварително издадените им и притежавани от тях средства за електронна идентификация - ПИК на НОИ, ПИК на НАП или всички видове КЕП. С оглед на това, всеки от използваните до момента способи за идентификация, остават на разположение на лицата.

Двуфакторната автентикация, заложена в системата “е-Автентикация”, за която се иска регистрация, не е задължителна, тя е само опционална (по желание на лицата).

За всяка заявявана към НОИ услуга лицето посочва начина, по който желае да получи резултата – удостоверение, разпореждане или решение – като изпращането на този документ през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) е само една от възможностите и то само при условие, че лицето преди това вече е създало свой персонален профил в ССЕВ.

В този смисъл, регистрацията в ССЕВ е решение на лицата и не се изисква задължително от ЕПЕУ.

Посочването на телефон и адрес на електронна поща в раздел „Моят профил“ в ЕПЕУ на НОИ, не е задължително и се ползва от лицата само при желание за комуникация с административния орган по този ред, например при заявяване на електронни услуги.

ЕПЕУ на НОИ няма общо с изисквания към лицата за регистрации, налагани от други администрации във връзка с извършвани от тях услуги и действия“.


Четете още:

🔴 Клиентка : Купуваш телефон за над 2 бона и оставаш разочарован

🔴 Трагедията е неописуема! Увеличи се броят на жертвите от кървавата баня край Оряхово / СНИМКИ

🔴 Управител на магазин: Кашкавалът колкото повече отлежава, толкова по-скъп става

Източник: Блиц

Коментари

горе