Голяма промяна с имотите: Този документ отива в историята!Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават, поддържат и съхраняват в цифров вид. Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерски съвет (МС) в Народното събрание (НС).

Целта е да се приложи нов подход при предоставянето на услуги с кадастрални, геодезически и специализирани данни.

Част от промените са насочени към намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез засилване ролята на електронния документ, безвъзмездно предоставяне на услуги на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, като вътрешни електронни административни услуги, предаде финансовият портал pariteni.bg.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще издава електронни документи, които при поискване ще могат да се разпечатват на хартиен носител. Издаваните от агенцията  електронни документи ще имат код, чрез който всеки, разполагащ с него, ще може да извършва проверка в информационната система на кадастъра за наличието и валидността на документа.

При заявяване на административни услуги заявителите задължително следва да се идентифицират, като в случаите на заявяване на услуги по електронен път идентифицирането ще се извършва по реда на Закона за електронното управление.

За предоставените документи на потребителите ще се взима такса. Копието на хартиения носител, ще има силата на официален документ и няма да подлежи на заверяване, пише още в промените.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно на административните органи цифрови копия на материалите и данните, съхранявани в Геокартфонд.

Премахва се изискването кадастралната карта и кадастралните регистри при създаването им да се изчертават на полиестерна недеформируема материя.

Поради непрекъснатата актуализация на данните, съдържащи се в КККР, много скоро след изчертаването на полиестерната недеформируема материя те губят актуалността си.

Изчертаването не е необходимо и води до разходи на средства за създаване и съхраняване на разпечатката, пише в мотивите към проекта.


Четете още:

🔴 Срокът на годност на панелките изтича: Невъзможно е да бъдат съборени, но може да се удължи техният живот

🔴 Бизнесмен купи за 100 000 лева родната къща на Иво Карамански

🔴 Голям кошмар сполетя Валери Григоров в "Денсинг старс", получи... / СНИМКИ

Източник: Блиц

Коментари

горе