Вече можем да проверяваме трудовия си стаж сами: Вижте как и къде!

Заплатите ли са проблема на тези, които имигрират в момента?Имат ли основание тези, които са имигрирали до преди няколко години да се завърнат?

Какви са средните заплати в България? 

Всички данни са взети от сайта на Националният статистически институт (НСИ). Нека първо да покажем каква е била средната заплата в България от 2002 г. до 2013г. вкл. и ще разгледаме нивото на средните заплати и средното ниво на заплащане по икономически дейности по детайлно от 2014 до 2017 г.

Всички стойности в статията са за брутна заплата

Средната заплата в България от 2002 г. до 2013г. – Източник
Какви са средните месечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по статистически райони и области за периода от 2014г. до първото шестмесечие на 2017г. с процентно увеличение на годишна база спрямо предходната година?

СРЕДНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИСигурно някой ще каже, че са повече хората, които взимат под средната заплата за България или региона в , който живеят и вероятно ще е прав. Трябва да се отбележи обаче и факта, че много са и хората, които са осигурявани на минимална заплата или минималният праг за професията, която упражняват, но взимат и пари на ръка.

Парите на ръка не са в тези статистики тъй като са в сивият сектор

Познати са ми споделели, че са започнали работа като готвачи в заведения във Варна и ги осигуряват на минималният праг за професията, но реално чисто взимат 1000 лв. т.е. почти половината от заплатата им е извън статистиките понеже е в сивият сектор.

Същото нещо е със сервитиорите, продавач консултанти и други

Тоест ако парите взимани на ръка бяха в статистиките за средна заплата то средната заплата за страната би била по-висока.Знаем, че минималните стартовите заплати на учителите ще бъдат удвоени до 2020-2021г. и до момента тази година са се повишили от януари с около 10% и от септември с около 15% и с това стартовата минимална заплата за учителите е 760 лв. , като за старшите учители и възпитатели и главните учители и възпитатели е по-висока.

За следващата година се очаква заплатите за учителите да се повишат с около 20-25%

След този период на удвояване на заплатите, брутната стартова заплатата на професията „учител“ ще бъде около 1200 лв.

Това ще доведе и до повишаване на нивото на средната заплата.

 Има намерение да се повишат заплатите и в армията, защото заплатите не са много стимулиращи, а има недостиг на войници.

 Полицайте също искат увеличение на заплатите, но в някой от подразделенията вече бяха повишени преди изборите!

 Очевидно е, че заплащането се увеличава и при запазване на тези темпове ще продължат да се повишават. 

Можем да кажем, че заплащането не е било по-добро от това, което е в момента.

Автор Ц.Гроздев

Ако Ви е харесала статията, подкрепете ни във facebook!Източник: e-vesti

Следваща статия:
Чешма с формата на гайда за бащата на "100 каба гайди"

Коментари

Видео на деня

горе