Как да попълним данъчната си декларация (видео)Кой и как трябва да декларира доходите си от изминалата година

Отново започна кампанията за подаване на данъчни декларации в Националната агенция по приходите (НАП). Доходите на физическите лица се облагат с 10%, а данъкът за едноличните търговци е 15%.

Виж още: От 1 януари минималната заплата е 420 лв.

Тази година данъчните декларации могат да се подават до 2 май. Задължени да подадат декларация са всички, които имат доходи, подлежащи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Изключение правят хората, които имат доход само от трудов договор и не искат да използват определено данъчно облекчение.

Кой подава декларация за доходите

1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година:

- е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
- иска да ползва данъчни облекчения;
- е плащало патентен данък;
- е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 хил. лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
- притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
- е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 

2. Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

Виж още: Лъжите в данъчните декларации на властта вече са престъпление

Не се подава годишна данъчна декларация:

- за доходи, които са обложени с окончателен данък, например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък, декларацията трябва да се подава);
- ако се получават само доходи от трудов договор;
- за необлагаемите доходи.

Отстъпка от данъка

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, ако едновременно отговарят на следните условия:

- подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
- към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; 
- данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в законово установения срок, а именно до 30 април на следващата година.

Къде се подава?

- По електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице, или с електронен подпис. За целта трябва да притежавате ПИК или електронен подпис и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет. 
- По пощата - с обратна разписка.
- На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.
- В офиса на НАП по постоянен адрес.

Виж още: НАП звъни по телефона на длъжниците​

Къде можете да получите декларация

- От интернет страницата на НАП.
- От всеки офис на НАП.

Помощ при попълването приходната агенция осигурява на тел. 0700 18 700  - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната, чрез имейл (infocenter@nra.bg), както и на място във всеки офис на НАП.

Как да попълним данъчната си декларация

се обяснява нагледно във видео инструкциите, пуснати от НАП през 2015 г.:Източник: bulevard

Следваща статия:
2 пъти седмично риба е супер, а всеки ден?

Коментари

Видео на деня

горе