Войвода забранява с декрет разврата на момиМузейната сбирка в Струмяни пази заповедта на Дончо войвода, с която забранява развратното поведение на момите. 

Не е тайна, че народните избраници често си подремват в депутатските си кресла. Но поспиването в пленарната зала не е грях само на днешните законотворци. Народният представител Дончо Златков, активист на Либералната партия в 17-о народно събрание, също обичал да си подремва зад банката.
Той е избран за депутат през 1914 година. На едно от заседанията председателят на парламента се обърнал към присъстващите в залата с въпрос: „Господа, имате ли нещо да допълните?“ Златков се пробудил и сънено се провикнал: „Може ли да затворите прозореца, че ми духа.“ След това продължил следобедния си сън.

Но колкото и поспалив да е бил той в пленарната зала, толкова активен бил в живота си като войвода и харамия. Роден през 1865 година в петричкото село Палат, той е сред най-интересните, макар и противоречиви, личности в родната история. Едва 19-годишен излиза с чета в Пирин и в Малешевската планина и в началото се занимава основно с разбойничество. През 1901 г. се присъединява към Върховния македоно-одрински комитет и действа с четата си в Серския революционен окръг. След Балканската война, в която участва в помощ на българските войски, е избран за народен представител.

Като войвода на чета Дончо Златков имал силно влияние над хората в района и думата му се слушала от всички. Обичал да пише заповеди до местното население, в които раздавал указания, свързани с морала, с начина на живот на хората, решавал дори и съдебни спорове. Понеже не бил особено грамотен, си наел писар, който оформял писмата.

Може би една от най-любопитните заповеди, подписана от войводата, е свързана с морала на момите в село Цапарево. Копие от документа днес се съхранява в музейната сбирка в село Струмяни. Писмото е обръщение до всички жители на населеното място и е провокирано от развратното поведение на цапаревските моми и невести с турците. Какво са правили и как са се държали местните жени в ония времена, днес никой не може да каже с категоричност, но заповедта на войводата е повече от строга и ясна. С писмо той забранява на цапаревки да се закачат с поробителите, да говорят с тях, както и да излизат от домовете си вечер, след като слънцето се скрие. В писмото си Дончо войвода открито заявява,

че забранява „курварлъка“
на цапаревските
моми и невести

За онези, които престъпят заповедите му, той заповядвал публично да се наказват с бой с тояги.

Дали наистина цапаревки са били толкова шавливи? Баба Ленка от селото е убедена, че това не е истина. „Това не може да е вярно. Че са били хубавици - спор няма, ама че са били развратни, не съм съгласна. Та ние едно време не смеехме с момчето да се погледнем преди сватбата. За ръце ни беше страх да се хванем и се държахме за кърпичка“, уверява 71-годишната жена. „Като млада плитките на главата ми бяха ей толкова дебели. Тукашните моми бяхме най-пременени, от цялата околия все в Цапарево се навъртаха момчетиите, ама разврат не е имало. Сега по Турско какво е било, не знам, но не вярвам цапаревки да са се сношавали с турците“, продължава баба Ленка.

„Така или иначе Дончо Златков се е опитал със заповеди и указания да наставлява морално младите хора в региона. Именно затова той е осъдил като недостойно поведението на жените в Цапарево, някои от които са поддържали твърде близки отношения с турските бейове, което нанасяло вреда и се оказвало опасно за революционното дело в района“, разказва историкът Елена Александрова, уредник в историческия музей в Благоевград. Днес се пази негова заповед, с която определя

най-подходящите години за встъпване
в брак

Навремето било обичайно момичетата да се омъжват в по-зряла възраст, тъй като родителите трудно се съгласявали семейството да остане без работна ръка. Отделно от това бащите търсели за девойките паричен откуп от младоженеца. Това правело годежите трудни, а незадомените жени често се отдавали на разврат с турските големци. Затова, за да сложи край на тази порочна практика, Дончо войвода решил да сложи ред и в тези отношения със заповед. „Войводата забранил откупите при сватбените обичаи, както и скъпите дарове. Освен това поставил ясна възрастова граница за женене. Момичетата трябвало да се задомят около 18-годишната си възраст, а момчетата - не по-късно от 20 години“, разказва Александрова.

Непримирим в борбата срещу поробителите, той издава обръщение от 19 ноември 1904 г., с което забранява на всички християни да пазаруват от турците. Още по-любопитен е опитът на четата му да се добере до 14 500 турски лири, поискани като откуп в така наречената афера „Мис Стоун“. През 1901 г. един от основните проблеми пред ВМОРО била липсата на средства за въоръжаване. Затова членовете на организацията решават да направят няколко отвличания с цел откуп. Разработен е план за похищение на протестантската мисионерка Елън Стоун. Тя и спътницата Ӝ Катерина Цилка са отвлечени на 21 август 1901 г. За двете жени е поискан откуп от 14 500 турски лири от Цариград. Акцията обаче била заплашена от османските потери в Пирин. Като допълнителна опасност се явявала и върховистката чета на Дончо Златков. През лятото на същата година той нападнал хората на Яне Сандански при село Тросково с цел да отвлече американските мисионерки. Престрелката траяла цяла нощ и накрая върховистите отстъпили, без да успеят да се доберат до двете пленници и до откупа за тях.

Днес в историческия музей в Благоевград се пазят над 1000 документа, издадени от Дончо Златков. Това са писма, бележки, заповеди, списъци, обръщения и сметки. Архивът е открит при разрушаване на родната му къща през 1971 г. Източник:

Следваща статия:
ГОСПОДИН УЧИТЕЛЯТ

Коментари

Видео на деня

горе