Вижте това преди да тръгнете на работа в чужбинаСоциалното министерство пусна на сайта си за пореден път указания за българите, които планират заминаване за работа в чужбина.

⚠️Трябва да сте писмено запознат с минималните условия на труд и заплащане в приемащата държава – минимално възнаграждение, продължителност на работната седмица, продължителност на работното време

✅ Можете да заминете в чужбина като насочен от фирма-посредник

Преди заминаване трябва:
▪️ Да проверите регистрацията на посредника в Агенцията по заетостта.
▪️ Да разполагате с подписан посреднически договор.
▪️ Да разполагате с подписан трудов договор с местния работодател с превод на български език.
▪️ Да се уверите, че в трудовия Ви договор са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото Ви възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна.

✅ Изпратен от предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР), в предприятие ползвател

Преди заминаване трябва:
▪️ Да проверите регистрацията на ПОВР в Агенцията по заетостта.
▪️ Да разполагате с подписан трудов договор с ПОВР.
▪️ Да разполагате с подписан писмен акт за изпращане.
▪️ Да се уверите, че в трудовия Ви договор са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото Ви възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна.

✅ Командирован от Вашия работодател в рамките на предоставяне на услуги

Преди заминаване трябва:
▪️ Да разполагате с подписан трудов договор с работодателя.
▪️ Да разполагате с писмено споразумение за периода на командироване.
▪️ Да се уверите, че в писменото споразумение са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото Ви възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна.Източник: Стандарт

Следваща статия:
Дете запали с бързовар къща в Горна Оряховица

Коментари

Видео на деня

горе