МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ, ОТПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 7000 ГОДИНИМИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ, ОТПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 7000 ГОДИНИ

 

ФЕНОМЕН: Огромен „Сакрален Триъгълник” в пропорции 3: 4: 5, свързва Варненския некропол, Свещари и Велики Преслав. Гигантски изкуствени могили край Мадарското плато и село Войвода, са използвани от древните българи като ориентири за създаването на мистичния триъгълник.


Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. 

 

 Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо Смоленов. Според него европейската цивилизация тръгва именно оттук – от земите на днешна Варна. 

В книгата му има доказателства за научните постижения на притежателите на варненското съкровище, които биха могли да наложат пренаписване на цялата европейска история. Според авторите на "Архео-логика" древните варненци са притежавали познания по алгебра и геометрия много преди Питагор. А числото на Фибоначи, което е една от сюжетните линии в бестселъра на Дан Браун "Шифърът на Леонардо", както и Златното сечение, по което е работил самият да Винчи, се срещат за първи път във Варненското съкровище.

"Понякога е трудно да повярваме, че сме наследници на цивилизация толкова древна и напреднала, че да строи гигантски могили за ориентири. Както и да създаде преди 7 хилядолетия шедьоврите от Варненския некропол, да произведе над 1000 т. чиста мед от мините в Стара Загора, да положи 

основите на геометрията. 

При това не само в златните еталони от Варна, но и в мрежа от свещени обекти разположени на големи, точно отмерени разстояния", казва той.Изследователят и негови колеги историци твърдят, че именно от Варненската цивилизация - майка произхожда системата от мерни единици на Древния Египет и Шумер. 

Прочутият царски лакът - мярата, с която са построени пирамидите в Гиза, се открива 2000 години по-рано в еталонни предмети от Варненския некропол. Същото важи за така наречения Нипурски лакът - мерната единица в Шумер. Според Смоленов не е изключено египетската мяра за дължина - "хет" (100 царски лакътя) да е използвана и преди това. 

 

МИСТЕРИЯ: Христо Смоленов показва загадъчния триъгълник в пропорции 3:4:5. 


„Шумерската и Египетската култура са използвали наши мерки, изпреварили сме дори Питагор”

  
Той открива тази мерна единица в гигантския триъгълник между Варненския некропол, археологическия резерват Сборяново край Свещари и Велики Преслав. 

Виртуалният триъгълник се оказва Питагоров - правоъгълен със съотношението между страните 3:4:5. Единият му край е точно във Варненския некропол, другият е в комплекса Свещари, а третия - в развалините на Велики Преслав. 

Въпреки че са от различни епохи, тези паметници 

винаги са били строени на свещени за древните места. 

Как е възможно 40 века преди раждането на Питагор и 20 века преди изграждането на пирамидите нашите прадеди да са имали същите геометрични познания? Както и интуиция, за да изградят подобна сложна мрежа. До момента няма яснота как е постигана подобна точност на огромни разстояния. Една от хипотезите е, че по върховете на необикновено големите могили и други характерни скални обекти са палени огньове през нощта. Те са се виждали от големи разстояния и линиите са могли да бъдат коригирани впоследствие с отместване на огньовете. Паленето на огньове може би е свързано с мита за Прометей, който учел хората да палят огън. 

 

ФЕНОМЕН: Триъгълникът свързващ Варненския некропол, Свещари и Велики Преслав. 

Огънят е свързан и с култа към богинята Бастет, която първоначално била въплъщение на огъня в нощния мрак. Нейни светилища е имало в Странджа и Сакар, с което може би са свързани корените на нестинарските мистерии. Бастет е особено почитана и в Египет, където е изобразявана с женско тяло и глава на котка. Смятало се, че е въплъщение на слънцето и негово око. 

В очертанията на загадъчния триъгълник попадат още Мадарското плато с гигантската могила в източния му край и могилата край село Войвода, която също е необикновено голяма. Те също не са на случайни места. Между тях могат да се проследят характерни ъглови и линейни съотношения.Случайно или не, но точно върху ъглополовящата на ъгъла от Варненския некропол лежи първата столица на българите - Плиска!!! 


Остава да си зададем логичния въпрос – Какво е било общото, което е свързвало Аспаруховите българи с тяхното сакрално светилище край Мадара и прототракийските племена, изградили т.н. „Култура Варна”, известна с най-древното злато на планетата (5000г. пр. Христа), или между тези две култури от различни исторически епохи и култовия комплекс от стотици изкуствени могили, образуващи огледални отражения на различни съзвездия като Орион и Голямо куче на тракийското племе гети в Свещари от 3 век пр. н.е !?!   Могилите в Свещари са разпределени според съзвездието Орион.

 

Учените отдавна са разкрили, че 12-те могили върху платото в археологическия резерват "Сборяново" повтарят разположението на звездите от съзвездието Орион. Според професор Диана Гергова, цитирана от “Стандарт”, племето на гетите, останките от чиято култура намираме днес в района на Свещарската гробница, са вярвали в това, че душата на човека е неразривно свързана с космоса.


Връзката между Земята и звездите е свещена за древните траки. Тя е стигнала до нас чрез легендата за митичния Орфей, за когото преданието казва, че вече мъртъв е бил разчленен на парчета и всяка част от тялото му е хвърлена на различно място. 

Единствено лирата на певеца с божествен глас е била хвърлена цяла към небето. Великият Зевс уловил сладкогласния музикален инструмент и го запратил в космоса. От парчетата на Орфеевата лира Богът на древните създал съзвездието Орион. Древните племена, населявали нашите земи, вярвали в астралното безсмъртие. Когато идвало ред да погребат най-видните си владетели гетите, столицата на чиято държава е в земите край Исперих, издигали могили, в чиито недра ритуално полагали костите на своите царе заедно със символите на тяхното величие. 

Така днес върху платото край село Свещари има 12 изкуствено насипани могили. Тяхното разположение повтаря мястото на звездите от съзвездието Орион, обяснява проф. Диана Гергова, която трето десетилетие ръководи археологическите проучвания в резервата "Сборяново".

 

Входа към вътрешната камера на тракийската царска гробница при с. Свещари, 3-ти век пр.н.е. В близост са запазени общо 150 могили с различна големина - огледално отражение на най-ярките съзвездия от Млечния път - пътя на душата към безсмъртието при древните. 

След картографиране на това древно културно средище се оказва, чеотдалечените точно на 1900 м помежду си над 150 могили са разположени така, че от птичи поглед се оказват земна проекция на 9 от видимите на нощното небе съзвездия.

Нека припомним нещо повече за т.н. Култура Варна, където започва гигантския правоъгълен триъгълник.


Халколитната култура край Варненския залив е култура, принадлежаща към края на каменно-медната епоха (4400-4100 г. пр. Хр.) и съществуваща в Северна България през този период. Културата е относително изохронна с Култура Коджадермен-Гумелница- Караново VI (4500-4000 г. пр.н.е.).

Смята се, че находките от Варненски халколитен некропол са най-старото технологично обработено злато в Европа и света, а комплексът в Дуранкулак е дело на най-старото открито досега уседнало културно земеделско население на континента създало първите каменни улици и градежи в Европа. 

 

Находки от най-старото обработено злато в света, измежду които е уникален златен бумеранг. Досега се предполагаше, че единствено в Австралия местните аборигени са използвали това оръжие, което е непознато за Европа. 

 

Културата се характеризира с фината керамика с блестящо полирана повърхност, вероятно работена с грънчарско колело, и богати гробници. Най-внушителният паметник е Варненският некропол и неговото халколитно съкровище. Също така и комплексът в Дуранкулак, който е основно неолитно селище със своите 1200 гроба, които съдържат най-голямото праисторическо съкровище в Югоизточна Европа. Прави впечатление, че там жилищата са строени върху висока каменна основа. 

 

Възстановка по черепа на погребания мъж в гроб № 43 от Варненския некропол, носещ символите на цар или жрец. На шията е носил три наниза от 890 златни мъниста, тежащи 499 грама. Златни пластинки са украсявали дрехите, коленете и гърдите и (вероятно) диадемата около главата.В гроба са намерени 990 златни предмети с общо тегло около 1,5 кг. В него е открита и сакрална ваза от типа на т.н. шнурова керамика.


Обитателите на Северозападното Черноморие са били високо развита общност, чиито традиции със сигурност  са навлезли в културното наследство на тракийската етнокултурна общност. 

За тях Черно море се превръща в основна търговска връзка и им позволява да осъществяват връзки с популации от по-отдалечени краища.  

Близостта с морето изиграва важна роля за бързото икономическо и социално израстване на жителите от епохата на култура „Варна“.

Чрез него се осъществяват връзки с Южна Бесарабия и с разположените между река Прут и Днестър племена.
  

Всички белези сочат, че това е най-старата известна цивилизация в Европа. 

Според откритото досега, тя изчезва мистериозно в края на V хил. пр. Хр., което според някои изследователи се дължи на  нашествие на племена от север, а според други на нещо много по-страшно -  на драматични и ужасяващи  климатични промени.


 Науката днес кагегорично потвърждава, че в района на Черно море към 5500 год. пр. Хр. е имало грандиозно наводнение – потоп, като при това нахлуване водата е заляла сушата на 80-100 км. от предишната брегова ивица. 

Преди около 7 500 години земята се разтърсва, и от конвулсиите й тесния провлак разделящ долината на сладководното езеро от Мраморно море и чрез него от световния океан, се пропуква и в получилия се разлом, известен днес като Босфора, нахлуват морските води, стигат до края му и оттам се хвърлят от 130 м височина и започват да заливат огромната долина и сладководното й езеро. Вълните, които са се влели в Черно море при големия гео-екологичен катаклизъм преди 7500 г., са били със силата на 200 ниагарски водопада, твърди в свой научен труд проф. Раян. Тътенът е бил оглушаващ.Чувал се е на стотици, на хиляда километра! Един истински земен рай е бил напълно унищожен и залят от солените води на световния океан. За кратко историческо време възниква най-новият морски воден басейн край нашите земи – Черно море. 

Загинали много хора поселища в гъсто населения район окоро предишното сладководно езеро, което е представлявало истинска екологична и културна катастрофа. Тогава били залети заселените полетата (плоските терени) и устията на реките. А профила на Черно море и днес подсказва накъде са се оттеглили подгонените от потопа хора.

Така предците ни в периода между 4500 - 2300 г. пр.н.е. достигнали в процеса на разселението си до бреговете на Балтийско море и земите на сегашна Северна Франция, Англия и Дания, също до Урал, Волга, Памир и Каспийско море, както и до бреговете на Нил, Междуречието - Тигър и Ефрат.


Една немска карта за извършените проучвания относно движението на дунавските култури към сърцето на Европа, Германия, Среднонеолитни култури и разсейване на TRB последващите култури.

Въз основа на археологически находки се констатира, че след този потоп белите народи, обитаващи Югоизточна Европа започват да мигрират. Едни тръгват на запад, други на североизток, а трети през днешна Мала Азия – към земите на Шумер и Месопотамия, и по-нататък към Средния Изток и Централна Азия до Северна Индия

 Карта, направена от двама американски учени Уйлям Райън и Уолтър Питман(Columbia University geologists William Ryan and Walter Pitman), участвали в изследването на бреговата линия на Черно море, обясняващи миграцията на хората от Балканите след потопа при отварянето на Босфора през 5600 г.пр.н.е. 


"Вероятно именно преживелите Потопа и разселили се нейни създатели, са поставили основите на шумерската цивилизация в Месопотамия, оставили са диря и в знанията на древен Египет. Катастрофата, която настъпила и в която се родило Черно море, вдъхновила вечното предание за потопа и не случайно именно шумерите твърдели, че тяхното познание било придобито от други във времето след потопа."

проф. Петко Димитров, ръководител секция “Морска геология и археология”
Институт по океанология – БАН, Варна
проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, София

http://www.credobonum.bg/bg/news/945/Krayat-na-edna-tsivilizatsiya-Potopat-v-Cherno-more-Izsledvaniya-legendi-i-sporove

Първите европейци, обаче са били именно тук, преди 9000 г.  в района на днешна Варна, общество с добре развита цивилизация. На дъното на Черно море, на около 200 метра от брега, са открити останки от селищата от преди потопа. Предците на тракийски племена са достигнали до днешен Иран през Мала Азия и в последствие част от тях са се върнали обратно, минавайки северно от Каспийско и Черно море, като са оставили следи за присъствието си.


Тези разселвания продължават няколко хилядолетия след епохата на потопа.  
Но нека продължим със следващите части на виртуалния триъгълник, свързващ свещените обекти по земята на България. ....

 

ТАЙНА: Гигантските изкуствени могили край Мадарското плато и село Войвода са използвани за създаването на мистичния триъгълник.С Мадарското плато е свързана много древна обредна традиция. "Самото име Ма-да-ра може да се разшифрова като "Майката, даваща светлина", казва Смоленов. 

Интересна подробност е, че в Северен Афганистан на около 2 500 метра надморска височина в областта Шамарк през 2008 г. първата българска експедиция за търсене на следи от присъствие на древните българи в Иран и Северен Афганистан, наречена „Българи - Прародина – Балхара”, откри двойник на Мадарския конник. Откритата забележителност също носи името на българския си аналог – Модар/Мадр.

 

Реплика на Конника "Мадара" в Афганистан 

По този повод доц. Явор Й.Шопов от Институт по древни цивилизации ,заяви по повод пресконференцията на българските учени във връзка с резултатите от първата експедиция за търсене на следи от присъствие на древните българи в Иран - „Пренасянето на част от старата Велика България отвъд Дунава от Аспарух не е завладяване на нови територии, а завръщане в една прастара прародина ("Мадари" на сродните с прабългарския език санскрит и хинди означава също и Отечество/ Прамайка.”

Според Д-р Христо Смоленов, историк и математик , другият връх на триъгълника попада в култовия комплекс Свещари. Той принадлежи на тракийското племе гети, за които Херодот казва, че това са онези траки, които обезсмъртяват. Във връзка с техния легендарен жрец Залмоксисбританския журналист и изследовател Стюарт Пигот споменава твърдението на Хиполит, че друидите всъщност са ученици на тракиеца Залмоксис, тракийски владетел, жрец и лечител от V век пр. н. е. 

Хиполит (Hippolytus of Rome, 170–235)  в съчинението си " A Pythagorean Cosmogony and the Spread Fabric Incuse Staters of Magna Graecia" свидетелства, че учението на гетския Залмоксис е станало основа на друидизма. Не случайно гетите са наречени най-справедливите от всички траки. Херодот е силно впечатлен от гетската храброст породена от вярата им в безсмъртието на душата. 

Тази идея е в основата на различни вярвания, разпространили се в древния свят. В Свещарската гробница според проф. Диана Гергова е прототипът на всички олтари като особено свещено място. 

Гетите възприели тази концепция за безсмъртието от своя жрец Залмоксис. 

 

ТОЧНОСТ: Осем дължини на златните бикове от Варненския некропол дават един царски лакът. 

Според гърците той е ученик на Питагор, но според други учени първият математик всъщност е възприел вижданията на Залмоксис. Той проповядвал учението за мярата и пропорциите като основа на космическата хармония. 

Всичко това дава основание на изследователите да твърдят, че по нашите земи е възникнала една от най-древните световни цивилизации.И Египетската и Шумерската култури са от по-късни дати като част от постиженията им се базират на математически изчисления и пропорции, известни по нашите земи поне 1000 години по-рано. 

"Нашата земя има уникална история и на нас тепърва ни предстои да разберем какво точно са дарили предците ни на света и да се гордеем с него" - категорични са учените. 

Казахме вече, че прочутият царски лакът - мярата, с която са построени пирамидите в Гиза, се открива 2000 години по-рано в еталонни предмети от Варненския некропол.


КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ОБЩОТО МЕЖДУ ВАРНЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЕГИПЕТ?


Към 3500г.пр.н.е., макар и разположен в Северна Африка, Египет бил населен от бели групи жители от древните европейски типове: Средиземноморски, арийски и индоевропейски. Последната група прониква на тази територия като част от голяма вълна индоевропейски набези, започнали от 5600 пр.н.е.

Именно тогава "Червенокосите" заселват Нилската речна долина и положили основата на това, което през 3000г. пр.н.е. става първата Египетска Династия. Живеели в типични неолитни селища, а този период е известен като Преддинастичен и се смята,че свършва към 3100 пр.н.е.
 
Данните от скелетите от гробовете показват, че повечето са от първите бели заселници - средиземноморски и арийски племена, идващи от Балканите. Доказателство за това е и добре съхранилото се тяло, намерено в пясъчни гробове в Египет, датирано приблизително към 3000 г.пр.н.е., което може да се види в Британския музей. Нарекли го "Червенокосия" (заради червените му коси. Трупа на "Червенокосият" се е запазил много добре заради естествената сухота на гроба.


Това на снимката е мумията на Юя (Yuya), египетски благородник от 1400 г.пр.н.е., баща на Тий (Tiy) - жена на фараон Аменхотеп III. Светлите коси на Юя и нордическата лицева структура били добре съхранени от процеса на балсамирането.


 А това е мумифицираното тяло на Туя (Thuya), прабаба на фараона Тоут-анкх-амен (Tutankhamen).

В текста на Еузебии, които цитира Манетон се казва - "Една жена, Нитокрис,управлява, тя имаше повече кураж от мъжете от неиното време и беше най-красивата от всички жени, тя, русокосата с розови страни." Нитокрис, става владетелка след смъртта на съпруга си фараона Меренре, като сама се провъзгласява за фараон и управлява около 2 години, между 2184 и 2182 пр.

Добре съхраненото тяло на фараон Рамзес II, пък, е с червени коси. Тази традиция на Нордическите фараони продължила почти до втората половина на Третото царство (приблизително до 1050 г.пр.н.е.), когато в египетското общество станали расови демографски изменения в полза на цветните групи. 


  
Мумията на фараон Сети (Seti) I - един от великите фараони на Египет,който изглежда като жив, благодарение на искуството на балсамирането.Нордическите му черти са се запазили отлично.  Сравнете с лицето му, направено преживе в Храма на Абидос. Сети бил син на великия Рамзес I и станал фараон през 1320 г. пр.н.е. Той върнал земите, заграбени от Сирия, завзел Палестина и провел кампании против семитските либийци и индоевропейските хетти.

Разкопките показват също, че между V и II хилядолетие преди н.е. семитските народи били видимо малцинство,живеещо редом с белите в делтата и долината на Нил. Единствено в крайния Юг, който после станал Южен Египет и Судан, живеели най-вече черни. Това са нубийците,с които египтяните водели война и поробвали в течение на почти 2 000 години.Статуя на фараон Awybre Hor, синеок египетски цар на 13 династия (1760 г. пр.н.е.), в Египетския музей, Кайро.

  Учените вече са разкопали повече от 1700 мумии, запазени в пустинята на град Фаюм на около 60 км южно от Кайро.  Смята се, че мумиите са погребани пред около 1500 години между 1 и 7 век от новата ера, когато Египет е под владението на Римската и Византийската империи. За разлика от повечето мумифицирани останки, открити в Египет, тези са намерени в масови гробове и вероятно са на обикновени хора. 

Телата били разделени според цвета на косата им. Русите хора били погребани в едната част на гробището, а тези с червена коса – в другата.

Откриха гробище с над 1 милион мумии в Египет -http://novanews.bg/news/view/2014/12/18/95984/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/

СТОТИЦИ артефакти от най-старото злато в света открито във Варненския некропол, всъщност са уникални еталони за измерване на ъгли, разстояния и пропорции. Те точно отразяват както Златното сечение, така и числата на Фибоначи. Изследователят Христо Смоленов, който по професия е математик и логик,  установява, че те точно отразяват мерната единица царски лакът или части от нея. 2000 години по-късно тя е използвана при изграждането на пирамидите.


Цивилизацията на титаните пак при нас


ЧАСТ от битките на титаните, наричани и атланти, са се разигравали на територията на днешна България. Древният автор Дион Касий твърди, че според римляните в земите на гетите (бел.ред. - за такива се смятат днешните северни български земи) имало една огромна 

пещера, в която се скрили титаните 

след поражението им. Античният географ Страбон също оставя описание, че битката се е разиграла в непосредствена близост до днешна Южна България. 

 

СЪДБА: Титаните Атлас (Атлант) и Прометей, който бил наказан заради добрините си към хората, с разпъване на източния бряг на Черно море. 

"... благодарение на наводнението се откриват дори и сега кости, каквито са присъщи на човешкото тяло, но по-големи от тях. Необикновената им големина явно показва, че те са принадлежали на чудовищни бойци," пише древният автор Гай Юлий Солин. Той живял през III век от новата ера и се смята от историците за надежден източник на информация. 

"168 часа" научи за древните текстове благодарение на известния траколог проф. Иван Маразов. Според него титаничната битка е свързана с тракийските земи и по още една причина. Названието Стара планина - "Хемус", освен тракийското Haimos (висока планина) - на старогр. е свързано и с думата "хем", означаваща кръв. С нея била обагрена планината по време на легендарните събития. 

 
Проф. Иван Маразов 

Участници в битката били титаните Атлас и Прометей - първият учител на хората, който им дал огъня, знанията, изкуствата и занаятите. Той ги предупредил за предстоящия потоп. Заради добрините си той бил наказан с разпъване на скала на източния бряг на Черно море. 

Според изследователя Христо Смоленов самото име "титани" (ти-та-ан) означава "онези, които живеят на небето". 

Според древните текстове другият титан, Атлас, наричан и Атлант, крепял на плещите си небесата 

"На шумерски Ат-ла-ан-ти" означава "Пазител на небесните двери, върху когото тежат всички небеса", разтълкува името Смоленов. 

Най-древните митове за потопа и погълнатата от него цивилизация, която Платон нарича Атлантида, идват от шумерски текстове. 


"Първите синеоки човешки същества са били измежду Прото Индо - Европейците (Арианите), които впоследствие са разпространили земеделието в Западна Европа и са яздили конете си до Иран и Индия.",каза проф. Айберг от Отдела за Клетъчна и молекулярна медицина на Университета в Копенхаген. -http://budha2.blog.bg/drugi/2014/05/20/vsichki-hora-sys-sini-ochi-genetichno-proizhojdat-ot-bylgari.1266509

Изследователи от университета в Копенхаген, са определили географското местоположение, където за пръв път се е появила генетичната мутация, довела до разпространението на синеоките хора по света.

Според проучването, всички хора със сини очи са генетично свързани с човек, който е живял в района на Черно море във времевия периода между 6 и 10 хиляди години. Любопитните резултати са публикувани в списание Journal of Human Genetics.

ОКОТО НА ХОР 

Не напразно в древен Египет синьото око е било обожествявано и поставено в култ. 

Тази рядка аномалия със сигурност  е придавала на носителите си по-необичаен и отличителен вид, навеждала е към идея за  божествен произход.

 Генетиците са на мнение, че мутацията на гена OCA2, довела до появата на първите синеоки хора е на възраст от около 8 хиляди години. Според д-р Ханс Ейберг – ръководител на екипа от Копенхаген, преди този момент всеки човек на планетата е бил с очи, чиито цвят е бил разновидност на кафявото. -http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-511473/All-blue-eyed-people-traced-ancestor-lived-10-000-years-ago-near-Black-Sea.html

"Това са аргументи в подкрепа на хипотезата, че именно с нашите земи е свързана тази велика предшестваща цивилизация, загинала в Големия потоп," казва Смоленов. Той е убеден, че следи от нея са съхранени във Варненския некропол и много други свещени за прадедите ни места.Тази първа цивилизация е разпространила влиянието си в Египет, Шумер и дори древен Китай . 
 
Именно в района на Двуречието, в Южна Месопотамия - по долното течение на реките Тигър и Ефрат, ок. 3300—3200 г. пр.Хр. предците на българите създават държава, която наричат Самара (Шумер). Струва Ви се невероятно ли? (Ами вижте тогава руската/съветската карта от 80-те години по-долу). За разлика от нашата историческа наука, руските учени отдавна, въз основа на археологически артефакти, са били наясно, че арийските племена и шумерите са измежду предците на българския народ!!!...  

 
80-те години на 20 век - Руска карта на племената, свързани с генезиса на българите - 3300г.пр.н.е – ІХ в. н.е.!!! 

Прави впечатление, че руските учени са добре информирани за произхода на българския народ, след като посочват арийците, шумерите, булгарите(народа булх/балх от древна Балхара в района на Памир и Хиндукуш) и източноиранските племена хони измежду предците на българите! 

Руския академик Николай Державин (1946) смята, че етногенезиса на българския народ достига с корените си далечното доиндо-европейско минало заедно с шумерите, иберите и италиките. 

В началото на III хилядолетие пр. Хр. в Месопотамия нахлуват номадски семитски племена — акадите. Те постепенно изтласкват българите – арийци към устието на Тигър и Ефрат. 

Последният арийски владетел на Шумер е Зиези, посочен за родоначалник на българите и в..... “Латински анонимен хронограф” от 354 г. от н.е. Той е победен от семитския владетел Саргон І Велики, цар на Акад, който завзема престола. След смъртта на Зиези (Заггизи/Лугалзагиси) - ок. 2270 и 2215 г. пр.н.е., голяма част от предците на българите се насочват към планинската верига, наречена Именон в Централна Азия.Китайските „булодзи” и етимология на етнонима “българи”


Китайския историк и изследовател Санпиен Чен смята, че името на народа хони-гури (бели хони/ефталити, хионити - ХУА, БУЛОЦЗИ, ЦЗЕ, булодзи/ болудзи/ булоцзи) е закономерно предаване чрез китайска транскрипция на етнонима българи, като се позовава на Питър Буудберг (неизвестен у нас изследовател от 30-те год. на 20 в.) и Карл Менгес. Той смята че вероятната изходна форма е била Buluoji, Buluojian, Bulugen, Boluohui, Buliuhan‚ Poliuhan‚ Poluohan‚ среднокитайското B`uo-lak-kiei, което реконструира до Bulgar/Bulγar, съответно китайската форма - *бо-лак. Лу Фейан, във своя трактат по китайска фонология, също смята че формата Buliugu, е само друг вариант на корена Buluoji. -http://www.protobulgarians.com/PODSTRANITSA%20...

"Още един аргумент за това е китайският мит за произхода на света. Според него първият герой на човечеството Пан-Ку бил роден от космическото яйце и крепял небосклона на плещите си", казва Смоленов. Именно космическото яйце Фанес е в основата на орфическите представи за произхода на света. 

 
Златната орфеева книга, хранилище на НИМ 

Според изследователя има потвърждение за връзки между Черноморската Атлантида и древен Китай. Такива са нефритените идоли от Хонгшан, които са копия на идолите от Варненския некропол. Разликата е, че нашите са с 1000 години по-стари от китайските. 

"Пропорциите им са идентични. Линията на Златното сечение и в четирите фигури минава като допирателна към централното отверстие - казва Смоленов. - Може да се предположи, че са имали не само сакрално значение, но и приложни функции за ориентация в пространството." 

Според изследователя съвпаденията между артефакти, отдалечени на хиляди километри и хиляди години, подсказват, говорят за сходство на функциите. 

Например в измерването на ъгли и маршрути на движение, подобни насегашното движение по азимут.


 Нефритения идол от Китай 

ПРИЛИКА: Линията на Златното сечение и в двата идола - нефритения от Китай и този от Варна - А:B=T:Z=1,618.

  
Идола от Варненския некропол

Двата нефритови артефакта в Китай стават известни след като тамошни изследователи започват подробни проучвания на химическия им състав. Оказва се, че микропорите на минерала нефрит изобилстват с миниатюрни топчета космически прах. Дали са в резултат на катастрофа, причинена от метеорит или от нещо друго, може само да се гадае. 

Глинени вази от Варненския некропол и от Япония пък са като две капки вода. Те са в стил шнурова керамика, типична за Варненската цивилизация от петото хилядолетие преди новата ера. Интересното е, че абсолютно същите изделия са създавани и от културата "Джомон", която по същото време процъфтявала в Япония.

"Миграцията на хора и знания от културата "Варна", освен към Египет и Шумер, е била и в североизточното направление - през необятните пространства на Евразия. Очевидно те не са били пречка за придвижването тогава", казва откривателят на съвпаденията Христо Смоленов. 
 

ИЗНЕНАДВАЩО, НО ФАКТ: Ваза от музея "Мацудо" (вляво) е напълно аналогична с тази от културата "Варна". 

Той установява, че стотици предмети от Варненския некропол са могли да служат като уреди за навигация и точни измервания.

Атлантите и наследилите ги пелазги или бел-аз-ги, са се славели като добри мореплаватели. За тях се знае, че са владеели търговията с метали в тогавашния свят, погълнат от Големия потоп. Не случайно откривателят на "Титаник" и океанологът проф. Петко Димитров се обединиха около тезата, че Ноевият ковчег е някъде в Черно море.

Глинените вази от Варненския некропол и от Япония са като две капки вода. Те са в стил шнурова керамика, типична за Варненската цивилизация от петото хилядолетие преди новата ера. Интересното е, че абсолютно същите изделия са създавани и от културата "Джомон", която по същоИзточник:

Следваща статия:
Природен парк "Сините камъни"

Коментари

Видео на деня

горе