Българската именна система от древноста до днес (Именник на българският етнос)/Българите са донесли със себе си стотици имена, уникални и непознати за западният християнски свят/

Имената на българите, винаги са будели недоумение и доянкъде презрение у чуждите изследователи. Тази тенденция, позволи много от тях да се загубят завинаги, или ги обрече на това да бъдат слабопознати. Наложи се и схващането, че липсва приемственост, между изконно древнобългарските имена запазени от историята, и днешните български имена. Хвърли се сянката на съмнението, върху безспорният факт, че ние сме наследници и продължители на онова което ни бе завещано от древните българи. Днес в нашата именна система, ние имаме имена от библеиски произход(Мария, Йосиф, Симеон, Самуил, Аврам, Петър, Павел, Марко и т.н.); Съществуват и доста имена от гръцки произход(Георги, Димитър, Николай, Александър и т.н.); Не са малко онези имена влезли у нас от латинският език( Виктор, Валентин, Вера, Игнат и т.н.); В по-ново време от „братският Руски народ”, навлязоха и имена като Алексей, Сергей, Олег, Людмил и други, който са нехарактерни за българите. Освен тези четири основни линии, по които са навлизали имена у нас, в днешно време усилено се вкарват и налагат набългарският етнос „модерни” западноевропеиски имена, който не си струва да изброявам. Всичко това наложи създаването на един български именник, където да можем да прочетем поне една малка част, от имената на древните и старите българи, защото сме обречени твърде скоро да видим абсолютно всички тези имена да изчезват(със или без етноса ни), ако не поемем решително към курс на реабилитирането им.

 

Именник на българският етнос

А

Авитохол - име на легендарен български владетел(165-465)
Анзи - древнобългарско име, запазено в един от рускенските погребални надписи - "На Анз Вестоносеца тук долу праха е"
Аспарух, Исперих, - име на български владетел
Аспар - име на алански военноначалник, сродно с Аспарух
Алмуш - име на последният езически владетел на Волжка България(X век)
Алцек - име на древен български владетел, водач на българи към земите на Централна Италия
Aсен - име на български владетел
Алусиан - име на български болярин съводач на бунт срещу византииците
Алгара - име на дъщеря на Борис I
Ахтум - име на български болярин
Апсхих
Абленка
Алтоман
Ахинора
Атила
Ашот
Аспарна
Асмара
Акамер
Ален, Алена
Арсо
Алдомир
Айдемир

Б

Бат-Баян - име на български владетел, брат на Аспарух
Боян - -име на брат на Маламир
Батоя, Батой - варияция на име на легендарен български владетел довел ни на балканите
Белгун - второто име на Цар Асен I
Борис - име на български владетел 
Барс - име на свещенно българско животно, на което са кръщавани древните българи( Багаина Барс, кан Борис...)
Борил - име на средновековен български владетел
Батаул - име на български жупан
Ботко - име на средновековен български владетел на Бояна
Безмер - име на владетел от Именника на българските владетели
Балик - име на първият управител на Добруджанското деспотство
Бойко, Бояна
Благой
Благун, Благуна
Бела
Беро, Бера
Бузан
Батулия
Байко
Байло
Бальо, Балчо
Банчо
Бела
Балин, Балина
Башо
Бачо
Бельо
Бенко
Бечка, Бечо
Беро
Бижо
Биню
Беломир
Боби, Бобе
Белуш
Ботъо
Боко
Боньо, Боне
Бочо
Боила
Булгар
Багряна
Богдан
Балкана
Божидар
Божан, Божана
Боряна
Богомил
Божур
Бисер, Бисера
Биляна
Българа
Бистра
Благовест, Благовеста

В

Варакур - име на старобългарски свещенник от надпис в с.Равда(Провадииско). 
Винех - име на древнобългарски владетел
Велегнев - име на едно от децата на известен древнобългарски багатур
Вананд - име на древнобългарски владетел
Ветам - древнобългарско име
Владоя - българска болярка
Воин - другото име на Енравота
Вокил - име на древнобългарски род
Войтех - известен борец за свобода на българите срещу византииското иго
Венда
Ведра
Вацо
Велирух
Ватьо
Велъо, Велики
Велко, Велика
Вълко, Вълкан
Велизар
Вишна
Вида, Видко
Витаи
Вичо
Вуте, Вутьо
Весна
Венета, Венелин
Венко
Веселин
Владец
Вихра, Вихрен
Влада, Владимир
Волен
Върбан
Вяра

Г

Гостун - име на древнобългарски владетел
Гавра - име на средновековен български болярин. Името му става нарицателно и придобива днешното си значение, след трагичната му смърт от ромеиска ръка.
Горазд - име на ученик на Кирил и Методий
Габър
Гаго
Ганчо
Геро
Гиго
Гунчо
Гуро
Генади
Гургур
Гаго
Горян, Горяна
Гого
Ганьо, Ганчо
Гарчо
Гачо
Гарел
Гего
Гето
Гено
Гроздан, Гроздана
Гълъбин
Гера
Гиго
Гичо
Гонимир
Големан
Гичо, Гичка
Гостун
Готьо, Готе
Гочо
Гунчо, Гуню
Гуро
Господин
Гуго
Грозьо
Градьо
Груди
Гизда

Д

Диценг - име на древнобългарски кавхан, вероятно регент на Омуртаг, известен с гоненията срещу християните
Дуло - име на древнобългарски род(фамилия)
Докум - български кавхан
Драгшан - име на средновековен български болярин
Деян - име на български болярин
Даргамер - Боил водещ делегация на Крум до Византииците
Дърман - име на български боляр
Докс, Доксов - име на старобългарски писател
Дилчо
Дивна
Драцо
Деся
Добрила
Добрина
Дудо
Дако, Дачо
Дешо, Дешко
Дило
Доля
Деница
Десимир
Доньо, Доне, Дончо
Доко
Дворко
Дайко
Деян
Добрен, ДОбри
Делян
Дочо
Джаро
Дешка
Джендо
Джуро, Джурджа
Добромир
Детелин, Детелина
Джуна
Драган, Драгой
Джуджо
Джаджо
Дренка
Джоно
Джоко
Дивна
Доя
Дойчин
Добри
Дея
Добромир
Детелин

Е

Ерми - име на древнобългарски род(фамилия)
Елемаг - име на древнобългарски болярин
Енравота - името на брата на Маламир
Еньо
Елица
Едрена
Елтимир

Ж

Жандо
Желана
Желю
Желязко, Желязка
Жеко
Живко
Жито 
Живко, Живка
Жарка

З

Зиези - име на древнобългарски митичен прародител
Заберган - име на кутригурски вожд
Зент - древнобългарско име, запазено от рускенски погребален надпис „На Зент праха е”
Звиница - име на брата на Маламир
Захо
Зора, Зорка
Зашо
Здравко
Зара, Зарина, Зарко
Зайко
Зорница
Зюмбюла
Звезделин
Заприн, Запряна
Златко, Златка

И

Исбул - име на древнобългарски кавган
Ирник - име на древнобългарски владетел
Ирата - име на кавган
Ивайло - име на български цар, води корена си от Въло, а не от Иван
Ибро
Искра
Искрен
Иглика

Й
-----

К

Кубрат - име на древнобългарски владетел
Кардам - име на древнобългарски владетел
Кубер - име на древнобългарски владетел
Крум - име на древнобългарски владетел
Кормисош - име на древнобългарски владетел
Каля - име на древнобългарска дъщеря на багатур Сондоке
Кракра - име на средновековен български болярин
Корсис(Корс) - име на бългаески воин
Кувиар - име на древен български род
Куригир - име на древен български род
Курт - варияция на Кубрат, от именника на българските владетели
Котраг - име на древнобългарски владетел
Кубиар - име на древнобългарски род
Кордил - име на визше лице по времето на Крум
Куделин - име на български боляр
Калиман - име на български владетел
Келара
Калю
Кераца
Кера 
Каю
Камен
Кальо, Калина
Кано, Каньо 
Кера, Керан
Кимо, Кимон
Кино, Кинчо
Калина
Красна
Кипра
Киро
Котроман
Кито, Кита
Кубра
Краймер
Кичо
Кинчо
Кица
Коно
Kалинка
Капка
Котьо, Кото
Кочо
Куко
Куле, Кула
Куньо, Кунка
Кутьо
Китка
Кандо
Казимир
Каран
Кръстьо
Косара
Косена
Кремена

Л

Лабас - българското име на цар Симеон
Лило
Лозан, Лозана
Лало
Люба, Любо
Лачо
Леко 
Луло, Лучо

М

Мостич - име на ичергубоил
Мармиас - име на български военноначалник по времето на Симеон, пратен да потуши сръбски бунт
Мавър - име на български кавган
Момчил - име на легендарен български войвода от 14 век
Маламир - име на древнобългарски владетел
Мугел - древнобългарско име
Мавроган
Маломер
Мануш
Милю
Модра
Манол
Миню
Миро
Мишо
Милети
Мако
Мицо
Манто
Манчо
Матьо
Младен
Мильо
Митра
Меглена
Моймер
Милчо, Милка
Милан, Милен
Миле
Мина, Маньо
Мешо
Митрю, Митре
Момо, Момчо
Муца
Младен
Малинка

Н

Негавон - име на омуртаков воин
Небул - древнобългарско име на изселен в Анатолия български боляр
Наум - име на българин от 9 век
Нино
Нако
Невпровд
Насо
Ния
Нада, Надя
Нино
Незабравка
Недялко, Недялка
Невена
Недомер, Неда
Ноко
Нейка, Нейко
Нона, Нончо
Найден
Надежда

О

Омуртаг - име на древнобългарски владетел
Охси - име запазено от надписа върху варовиково блокче в Силистра
Органа - името на един родственик на Кубрат
Охсун - име на "жупан таркана Охсун", от омуртаговите надписи
Остромир - име от древнобългарски надпис в шумен
Огнян
Огнен
Орлин

П

Персиан - име на древнобългарски владетел
Персика - легендарна дъщеря на Борис I Михаил, известна единствено на средновековните руски летописи
Псеру - от Петроглифа на смесен гръцко-български текст в Плиска
Показ - „Показовият кърчаг”. Надписът е направен върху фрагмент от керамичен съд, открит в Плиска.
Паган - име на древнобългарски владетел
Полемарх - име на български болярин
Панчо
Паруш
Парлиг
Прохор
Пано
Пачаман
Продан
Пребънд
Първан
Поро
Паруш
Панто
Пато
Пачу, Пачо
Пракса 
Пако 
Пакул
Пламен

 

Р

Расате - име на древнобългарски владетел
Роксана - име на балхарска принцеса, жена на Александър Македонски
Радивой - име на български управител на Преслав
Рад
Радо, Рада
Росман
Радоя
Радан
Развигор
Райко
Румен, Румяна
Родин, Родьов
Ружа, Роза
Росен, Роса
Роя
Руен

С

Сондоке - име на древнобългарски багатур
Сандилх, Синдилх - утигурски вожд
Сабин, Савин - име на древнобългарски владетел
Сигрица - име на древнобългарски военноначалник, пратен да потуши сръбски бунт
Севар - име на древнобългарски владетел
Срацимир - име на последният български цар
Стази - име на ичергубоил
Сурсувул - име на български болярин
Сетит - име на багаин по времето на Омуртаг
Сулаб - име на волжкобългарски кан 8 век
Стоимир
Силке
Стамен
Стоян
Стойко, Стойка
Сулимер
Стойчо, Стойна
Станчо, Станко
Страшимир
Станимир
Страхил
Спас
Свежа
Стоил, Стоимен
Съботина, Съботин Събка, 
Силян
Сребрин
Свилен
Сълза
Светлин
Светозар

Т

Телериг - име на древнобългарски владетел
Тирадин - име на управител на Брегалнишката област, по времето на Борис I
Токту - име на древнобългарски владетел
Турдач - име на български Кантитат
Тих - име засвидетелствано при цар "Константин Тих Асен"
Тервел - име на древнобългарски владетел
Телец - име на древнобългарски владетел
Тихомир - име на български въсттанник срещу византииският гнет
Травъл - водач на бунт в Пловдивско срещу византииците
Турто - име на български боляр
Тачо
Тасо
Томир, Томира
Тилю
Ташо
Тоне
Тител
Taньо
Теменуга
Точев
Трънка
Тролю
Тако, Такуш
Тале
Тасьо
Трайко
Теример
Трайчо
Титко
Татимер
Тиле
Тотъо
Туше
Турман, Турмана
Тамара

У

Умор - име на древнобългарски владетел
Угаин - име на древнобългарски род
Учко

Ф

Фружин - име на средновековен български владетел, водел борба срещу Турците
Фратко
Фило
Фратю
Фидана
Фотъо

Х

Хунол - име на български сампсис от времето на Персиан
Хиниалон -име на кутригур
Хърс, Хръз, Хриз - имена на средновековен наш болярин
Хорбат - варияция на Кубрат, разчетена по пръстена му
Херушин - име на български войвода - уникално за целия свят
Храно
Хетен
Хачо
Хацон
Хито
Хуба
Хранко
Хрельо
Храбър, Храбро
Химара

Ц

Цок - име на един от регентите на Омуртаг
Цанко
Цветана, Цеца, Цвятко
Цако
Цото
Цона
Цул

Ч

Чакарар - име на прабългарски род
Чисюн - известен древнобългарски Сампсис
Чепа - древнобългарско име
Челбир - име на волжкобългарски владетел
Чико
Чоло
Чато
Чедомир
Чубрина, Чубра
Чавдар
Чипо
Чавдар
Чинто
Чръноглав

Ш

Шамбат - име на брата на Кубрат
Шошел
Шилке
Шаро, Шарови
Шишман
Ширко, Ширка

Я

Яни, Янко, Янчул
Яница, Янина
Янкул
Явор
Ясен, Ясна
Ягода, Ягодина
Яцо
Ясмина

 


Четете още:

🔴 Насита, която избродира Апостола

🔴 Край! Американците вече няма да пътуват до Европа без визи!

🔴 Меценат открива паметник на преклонението в Плиска /снимки/

Източник: samoistina

Коментари

горе