Българин е всеки човек, който носи в себе си: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!Българин значи човек на Духа!

...Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата българин!

...Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!

...Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее. – „Българин ли съм?” Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин. Желая ви да се върнете по домовете си с думата българин и да намерите своя велик Учител.

Из книгата: "ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ"

(тематични извадки из цялостното Слово)
 

съставител: Калин Кирилов


Четете още:

🔴 Българската именна система от древноста до днес (Именник на българският етнос)

🔴 Първият виенски бал на българите в Австрия

🔴 Картините на Майстора оживяха! (галерия)

Коментари

горе